Utat a Z generációnak!

2015. 03. 10.
Az első globális nemzedéknek is tartott Z generáció tagjai kulcsszerepet játszanak napjaink technológia-központú kultúrájának alakításában. E legifjabb fogyasztók - akik közül még a legidősebbek is csak tizenévesek – már most is domináns hatással vannak a többi korosztály fogyasztói hozzáállására és magatartására. Arra számíthatunk, hogy a változások motorja 2015-ben és később is a fokozódó fogyasztói aktivitás lesz – mivel e nemzedék egyre inkább motivált arra, hogy túllépjen a konvenciókon, új normákat állítson fel, elutasítsa a kudarcot megbélyegző viselkedést, és elfogadja a mobilitás nagyobb szabadságot és kreativitást megengedő új formáit. A Ford által kiadott „Looking Further with Ford 2015” című jelentés fogyasztói felmérések eredményeit és számos, a világ különböző részen élő, véleményformáló személy meglátásait tartalmazza. Azzal a céllal készült, hogy átfogó képet adjon a 2015-ben – illetve a későbbiekben – a termékekre és márkákra hatással bíró mikrotrendekről.

A Ford harmadik, éves trendelemzése szerint a 2015-ös év a jobbítást szolgáló változások iránti széleskörű társadalmi igény jegyében telik majd, amiben jelentős szerep kap a társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett fiatal fogyasztók növekvő befolyása, a modernkori lázadók nagyobb elfogadottsága, illetve a kudarcot korábban övező megbélyegzés elutasítása. A „Looking Further with Ford 2015” elemzésben megtalálhatók a fogyasztói magatartásban és szokásokban 2015-ben és később várható, kultúraformáló globális változásokkal kapcsolatos adatok és magyarázatok. Az egyik bemutatott trend (Utat a Z generációnak!) a „Looking Further with Ford” elemzés egészében meghatározó szerepet játszik. A most húszas-harmincas éveiben járó Millennáris nemzedéket követő Z generáció az első valóban globális korosztály, amely már egy minden igényt kiszolgáló, technológia-központú kultúrában született. Ez a világ össznépességének több mint 20 százalékát kitevő, digitálisan képzett, társadalmilag tudatos fogyasztói réteg – melynek nagyobb része még tizenéves – fogja meghatározni napjaink és a távolabbi jövő trendjeit.
“Míg a demográfia mindenképpen szerepet játszik a jövőkutatásban, 2015-ös elemzésünk középpontjában ez a felnövekvő Z generáció áll, ami már most is meghatározó hatással van a többi korosztály fogyasztási szokásaira és magatartására.” – avat be Sheryl Connelly, a Ford globális fogyasztói trend- és jövőkutatási vezetője. “A Millennáris generációnál is hasonló jellemzőket figyeltünk meg, de a Z generációhoz tartozó tudatos és tájékozott fogyasztók azok a globális akarnokok, akiknél a 2015-re általunk várt 10 mikrotrend mindegyike érvényesülni látszik.”

A hangulat optimista, még az olyan aktuális problémák ellenére is, mint a klímaváltozás, a magánszféra védelme, a geopolitikai ellentétek és a globális járványok fenyegetése. A „Looking Further with Ford 2015” ezek fényében mutatja be a modernkori lázadót, aki leszámol a konvenciókkal és új normákat állít fel, illetve aki minden korábbi nemzedéknél erősebben motivált arra, hogy kockáztasson a siker érdekében – így ennek köszönhetően fokozatosan eltűnik a kudarccal korábban járó megbélyegzés is. Ebben az elszánt szellemben az együttműködő fogyasztás és mobilitás új formái kezdenek megjelenni, melyek nagyobb szabadságot engednek meg számunkra ötleteink és érzelmeink kibontakoztatására.

Márkakereskedés hírei

Aktuális ajánlatok

Legfrissebb akciók FX Autóház Kft.

Márkakereskedés hírei

Legfrissebb hírek FX Autóház Kft.