Az FX Autóház Kft. mint adatkezelő, tiszteletben tartják az ügyfelek és a weboldalt meglátogató személyek személyhez fűződő jogait, és elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme iránt. 

www.fordfx.hu weboldal az FX Autóház Kft. weboldala, amelynek felhasználásával az FX Autóház Kft. személyes adatokat gyűjthet és kezelhet. A weboldal egyes részei más társaság, így a FCE Credit Zrt. szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatást tartalmaznak; ilyen oldalak esetében is az FX Autóház Kft. az adatkezelő. A FX Autóház Kft. legfeljebb - az Ön tájékoztatásával - közösen nyújtott szolgáltatás esetén, vagy az Ön önkéntes hozzájárulásával osztja meg személyes adatait az FCE Credit Zrt.-vel.

A jelen adatvédelmi szabályzat az FX Autóház Kft. különböző célú adatkezeléseivel kapcsolatban általános, míg a jelen weboldal tekintetében folytatott adatkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást tartalmaz. Az adatvédelmi szabályzat célja az, hogy az Ön számára az FX Autóház Kft. weboldalán is elérhetőek legyenek az FX Autóház Kft. adatkezeléseivel, az Ön jogaival és azok gyakorlásával, valamint a Ford elérhetőségeivel kapcsolatos legfontosabb információk.  

Az FX Autóház Kft. a weboldalon vagy más módon meghirdetett egyes marketing akciókkal, játékokkal, vagy egyéb adatgyűjtésekkel kapcsolatban az adatkezelés céljáról és a kezelt adatok köréről, vagy egyéb, releváns információkról külön is tájékoztatja a felhasználókat és szükség esetén kéri az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulásukat, illetve a játékszabályok elfogadását. Ha Ön a facebook-on keresztül követi az FX Autóház Kft., tájékoztatjuk, hogy a facebook adatkezelésére a facebook saját szabályzata vonatkozik, és nem a jelen Adatvédelmi szabályzat.

Weboldalunkon sütiket használunk, amelyekkel kapcsolatban külön tájékoztató található a weboldalon. Kérjük, hogy a tájékoztatót a weboldal használata előtt szíveskedjen elolvasni. A weboldal látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíthetjük a felhasználó adatit, úgy, mint a látogatás időpontját, a felhasználó IP címét, a megtekintett oldal címét, az előzőleg látogatott oldal címét és a felhasználó böngészőjének típusát. 

Az FX Autóház Kft. olyan ügyfelek adatait is kezelheti, akik új Ford típusú gépjárművet vásároltak a Ford hivatalos márkakereskedői hálózatában, beleértve a flottavevőket is, vagy igénybe vették a hivatalos szervizhálózatát, alkatrész-értékesítését. Az adatkezelés célja elsősorban a jótállási és szavatossági igények teljesítésével, valamint a hivatalos márkaszerviz hálózat működésével kapcsolatos. Az adatkezelés az ügyfelek önkéntes hozzájárulása esetén marketing vagy más célra is kiterjedhet, amellyel kapcsolatban az ügyfél az adatok felvétele során részletes tájékoztatást kap.  

Személyes adatait legfeljebb korlátozott körben tehetjük hozzáférhetővé a Ford csoport egyes vállalatai, vagy szolgáltatás nyújtása érdekében a hivatalos márkakereskedői, márkaszerviz és alkatrész értékesítői hálózaton tagjai, vagy a szolgáltatás nyújtó harmadik személyek részére. Erre szolgáltatás nyújtása érdekében (például a tesztvezetés megszervezése), jogszabály alapján vagy az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Ha Ön a weboldalon keresztül megadja személyes adatait, vagy szolgáltatást vesz igénybe, akkor azokat azzal összefüggésben, a szolgáltatás nyújtása, továbbá a szolgáltatások fejlesztése érdekében kezeljük és legfeljebb addig, amíg az a szolgáltatás nyújtása szempontjából szükséges, vagy azzal kapcsolatban igény keletkezhet. A különböző célú adatkezelések időtartama eltérő lehet; az adatkezelés időtartamát annak célja határozza meg.  

Személyes adatai biztonsága érdekében ésszerű technikai és szervezési intézkedéseket teszünk.

Az FX Autóház Kft.jogosult a jelen adatvédelmi szabályzatot a felhasználók tájékoztatásával egyoldalúan módosítani. Az FX Autóház Kft. a felhasználókat és ügyfeleit a jelen adatvédelmi szabályzat útján, annak módosításával is tájékoztathatja a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bekövetkezett feltételek esetleges változásáról. 

Ön az FX Autóház Kft. adatkezelésével kapcsolatban jogosult tájékoztatást, továbbá az adatok kijavítását, törlését és visszatartását kérni, illetve - az adott adatkezelés vonatkozásában - hozzájárulását részben vagy egészben visszavonni, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni. Az FX Autóház Kft. levélben a következő címen veheti fel a kapcsolatot: 7622 Pécs, Siklósi út 11, illetve 7100 Szekszárd, pásztor u. 8..; vagy e-mail útján az alábbi címen: marketing@nyitraicsoport.hu.

Az FX Autóház Kft. marketing célú adatkezelése (hírlevél küldése, nyereményjátékok lebonyolítása, vásárlói érdeklődési kör behatárolása stb.) nyilvántartási száma: 03365-0001

A márkakereskedés weboldaláról a www.ford.hu átnavigáló oldalakra, tartalmakra a Ford adatkezelési szabályai és használati feltételei vonatkoznak.

Utoljára frissítve:2013-11-08